Privacyverklaring

 

Kinderopvang ’t Klavertje vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij je graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). Heb je nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Kinderopvang 't Klavertje

Bolstweg 10a
5464 TC Veghel
Tel: 06 - 24 71 98 18
info@kinderopvangtklavertje.nl

Doel van verwerking van jouw persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden verwerkt om opvang te kunnen bieden aan jouw kind.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Voor- en achternaam
Adres
Geslacht
Gezondheidsgegevens m.b.t. allergie, diëten en medicatie
Burger service nummer
Rekeningnummer
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Zonder deze gegevens kunnen wij geen goede opvang bieden voor jouw kind. Je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door Kinderopvang ’t Klavertje weer in te trekken.

Wie gaan deze gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Kinderopvang ’t Klavertje.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat;
- Wij werken met een online boekhoudprogramma. De inloggegevens worden regelmatig gewijzigd.

Hoe lang slaan wij deze gegevens op?

De persoonsgegevens slaan wij op zolang wij de opvang van jouw kind verzorgen. Na beëindiging van de opvang worden jouw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen je dan inzage geven in jouw persoonsgegevens. Je kunt via e-mail ook wijzigingen van gegevens doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.