't Klavertje App

Klavertje App

Interesse en dan?

Om echt een goed beeld te krijgen van ’t Klavertje is het raadzaam om (eventueel met je kind) ’t Klavertje een bezoek te brengen. Je kunt dan de sfeer proeven en alle vragen stellen die je op dat moment hebt. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers.

Stuur ons een mailtje om te overleggen wanneer je langs kunt komen. Wanneer je al weet voor welke dag(en) je opvang zoekt en vanaf welke datum, kun je dit het beste al in het mailtje vermelden. Op die manier kunnen we je tijdens je eerste bezoek al duidelijk informeren over de beschikbaarheid van dagen.

Tijdens deze eerste kennismaking kun je je kind inschrijven. Dit is uiteraard geheel kosteloos en verplicht je tot niets.

Wenperiode

Om je kind (en jou!) zo goed mogelijk te laten wennen aan de nieuwe omgeving zijn er voorafgaand aan de eerste echte dag voor je kind op ’t Klavertje eerst twee wenmomenten. Deze twee wenmomenten bestaan uit twee ochtenden van 9.30 uur tot ongeveer 13.00 uur. Tijdens het eerste wenmoment is er tijd voor een uitgebreid gesprek en willen we alles van je kind weten, want ook wij moeten wennen aan een nieuw gezicht. Hoe meer wij weten over je kind hoe beter we voor je kind kunnen zorgen.

App

Kinderopvang ’t Klavertje heeft een eigen app. Deze app geeft toegang tot het ouderportaal waarvan je als ouder bij de start van de opvang inloggegevens ontvangt. Op dit portaal kun je uitgebreid beschrijven waar we rekening mee moeten houden en hoe een dag voor je kind er thuis uitziet. Op deze manier leren we je kind al een beetje kennen voordat het de eerste dag bij ons komt.

In deze app vind je ook het digitale schriftje van je kind waarin je kunt lezen wat je kind op een dag heeft gedaan, eventueel ondersteund met beeldmateriaal. Op die manier kun je al vaak tijdens het spelen van je kind hier, even kijken hoe het hem of haar vergaat. Daarnaast kun je hier zien wanneer je je kind een extra dag zou kunnen brengen en word je geïnformeerd over eventuele bijzonderheden: er kan bijvoorbeeld toestemming gevraagd worden voor een uitje. Tenslotte vind je er algemene informatie over ’t Klavertje, zoals het pedagogisch beleidsplan, het voedingsbeleid en andere protocollen.

Contactmomenten

Ook wanneer je kind gewend is op de groep en lekker meedraait, kunnen er nog genoeg vragen zijn. Er zijn voldoende momenten om deze vragen te kunnen stellen. We nemen uitgebreid de tijd om je kind en jou ’s ochtends te ontvangen en te horen hoe het met jullie gaat. Ook in de avond vindt er een uitgebreide overdracht plaats. Is het druk en zijn we met een andere ouder in gesprek? Geen probleem, heb even geduld, we vertellen graag hoe je kind het die dag heeft gehad.

In de eerste maanden van de opvang maken we een afspraak voor het eerste evaluatiegesprek. Dit gesprek is bedoeld om nog even extra stil te staan hoe de eerste tijd hier verlopen is voor jullie kind maar ook voor jullie. Voldoet ’t Klavertje aan jullie verwachtingen en wensen?

Na dit eerste gesprek volgt er minimaal ieder jaar een observatiegesprek. Als je kind ’t Klavertje verlaat volgt er een eindevaluatiegesprek. ’t Klavertje heeft goed contact met basisscholen in de omgeving en zorgt voor een overdracht naar het basisonderwijs.